Många av oss, mig inkluderande har lasermaskinen hemma inomhus i bostaden.
Jag har en hel del maskiner i bostaden, både lasermaskiner, CNC och 3D-skrivare i olika varianter. Och med barn i hushållet och grannar nära inpå måste jag beakta lukt och rök från framförallt lasermaskinen.

I denna artikel går jag igenom några exempel, tips och tricks hur du kan lösa det hela med att ha en lasermaskin i bostaden.
Det absolut viktigaste är att täta din lasermaskin så den inte är full i hål eller har felaktigt installerade fläktar som slungar ut rök från maskinen.
Läs mer om utsug och ventilation här.

Välj rätt plats

Att ha ett rum där du kan ha din lasermaskin är i stort sett ett krav.
Du kan ha den i ett större rum där du har andra saker, men jag skulle inte rekommendera kök, sovrum, vardagsrum eller liknande där du har t.ex. TV eller soffa/säng.
Jag har ett mindre rum på 6×4 meter med fönster och ventilationsspalt i fönstret.

Steg 1 – täta ditt rum

Se till att rummet du tänkt använda är tätt. Normalt sett bygger man in ventilation genom t.ex. glipor under dörrar eller ventilationsgenomföringar. Dessa vill du täta nu.
Om du vill kunna återställa så finns det ofta lock eller tätningar att köpa för t.ex. genomströmningsventiler och liknande. För du vill inte ha röken spridd i resten av bostaden och att täta är ett krav för att kunna sätta rummet i undertryck.

Sätt gummilister på dörrens alla fyra kanter så att det tätar ordentligt mot karmen, alternativt sätt det på karmen om du har en spalt som går ut större än dörren. Det varierar lite på typ av dörr du har.
Sikta på cirka 95% täthet, lämna en spalt öppen på cirka 2-5cm så att luft kan ta sig in.

rubber list for sealing room

Steg 2 – undertryck i rummet

Undertryck i rummet kommer hjälpa, eller rent av förhindra att ev. rök i rummet sprids till resten av bostaden, luften kan bara komma in i rummet för att försöka utjämna trycket och det gör att ingen rök sprids vidare.
Du kan göra detta på flera sätt.

Lösning 1: Lägg till en utsugsfläkt i fönstret eller väggen, ventilationsfönster eller liknande där du trycker ut luft ur rummet. Cirka 200cfm per 10kvm för att ha någon effekt.

Lösning 2: En fläkt i dörren och en fläkt i fönstret där den i fönstret är 25% starkare vad avser statiskt tryck och/eller flöde. Denna lösning är lite krångligare men du behöver inte lika stora fläktar som i lösning 1.

Båda lösningar gör samma sak, du får ett lägre tryck i rummet än resten av bostaden vilket gör att det kommer försöka utjämna sig självt genom att trycket runtom vill in i rummet.

Fläkten i fönstret bör vara kopplad till din lasermaskin, så att du använder utsuget ur maskinen för att också sätta rummet i undertryck. Det behövs väldigt lite undertryck och det ska inte blåsa orkan så du kan drakflyga där inne.
Du kan testa med en tändare i springan vid dörren eller rök från stearinljus, när du ser rörelse har du undertryck.

exhaust fan

Vad gäller flöden och statiskt tryck

Detta beror på vilken typ av rum du använder.
Rummet jag använder är 6x4m och har ett fönster med en liten ventilationsdörr på sidan, och en dörr på motsatt sida fönstret. Ditt rum kan se annorlunda ut.
Jag använder en lösning med bara en fläkt som utsug och ett par mindre fläktar i maskinen som tar in luft, läs mer om smoke assist här

Fläktar jag använder, vilket är en ventilationsfläkt på 187m3/h – men den har väldigt bra statiskt tryck vilket är det viktiga.
Jag skär mest plexi/pmma men om du har mycket trä eller andra ämnen som avger mycket rök hade jag siktat på en större fläkt – använd denna kalkylator för fläktstorlek

fan

Vad du aldrig ska göra

– Sätt aldrig rummet i övertryck och ta in luft utan att ta ut mer än du tar in.
Detta kommer orsaka att rök och lukt sprider sig i resten av bostaden.

– Använd aldrig öppna luftfilter som släppter ut luften inuti rummet – någonsin!
Denna typ av filter används mest vid framställning av väster och liknande där man vill filtrera dofter, de är inte speciellt verksamma på små partiklar som kan uppstå vid skärning i lasermaskiner.
Du kan möjligen ta bort doften men sen dumpar du tillbaka de giftiga gaserna tillbaka in i rummet vilket kan vara förenat med livsfara.
Om du använder någon form av filter så se till att det passerar filtret och sen släpps luften ut på utsidan av bostaden, aldrig inuti.

Se alltid till att du kopplar in det i denna ordning: Lasermaskin > filter -> fläkt > fönster.
Detta för att fläktarna suger bättre än de “trycker”, det statiska trycket. Se också till att placera fläkten så nära fönstret eller där luften ska släppas ut som möjligt, har du fläkten för nära lasermaskinen måste fläkten både arbeta med att suga luft in och genom maskinen och dessutom trycka den genom resten av slangen, effektiviteten blir bättre om du har kortare sträcka för det statiska trycket.

grow filter

Parts and products you need

You can find similar products on Amazon, Aliexpress or your local hardware store.

heartLinks in this article may be affiliate-links. These links gives me a small kickback from your purchase.
The links are only from vendors and stores i have made business with earlier.
This helps with keeping my Pepsi-fridge filled for long evenings writing FAQ and DIY articles on this website!

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments