Välkommen till den ultimata guiden för att ställa in dina speglar på din K40 laser.
Denna guide innehåller tips och tricks för den populära K40 lasermaskinen, ibland även kallad K3020 men guiden kan användas på i stort sett vilken lasermaskin som helst då det handlar om att vinkla laserljus mot speglar.

90% av alla fel i en lasermaskiner är felaktigt inställda mekaniska delar eller saker som lutar högt och lågt. Med denna guide rätar vi upp alla speglar i linje med varandra.
Några av er kommer ha en maskin som är verkligen “out of whack” med snett installerade delar eller böjda prylar. Denna guide hjälper även er att identifiera vart problemet sitter.

Det är ofta frestande att hoppa över olika steg för man tror man vet resultatet, men för bästa inställning följ varje steg i ordning.
[no_toc]

Introduktion

Denna guide hjälper dig räta upp och justera din lasermaskin så att X och Y är paralella med varandra i 90 graders vinkel.
Det är väldigt viktigt att du följer varje steg i guiden utan att hoppa runt, du missar isåfall viktiga detaljer hur du identifierar problem och hur du löser dem.

Verktyg du behöver
– Verktyg eller tänger för att justera dina speglar, detta varierar mellan maskiner.
– Skruvmejslar, mindre blocknycklar och hylsor kan behövas för att justera hållarna till dina speglar.
– Maskering/markeringstejp eller papper för att markera på speglarna när du testar lasern. S.k. blåtejp fungerar fint.
– I sällsynta fall kan du behöva filar, borrar och liknande för att justera hålen där dina speglar är monterade.
– En kall öl, vin eller god kopp kaffe.

Hur du tolkar resultaten
Denna guide har en hel del tester där lasern avfyras så du gör markeringar på speglarna. Dessa tolkas sedan för att se åt vilket håll din maskin är sned eller vriden.
När du tittar på spegeln så ska du tänka utifrån det håll lasern träffar spegeln, inte från det håll du står.
Exempel: Om du testar mot spegel 1 och tar lös tejpen och tittar på den och den har rört sig åt höger från centrum av spegeln – så väljer du också höger här nedanför i alternativen. Samma med vänster och motsvarande.

Förberedelser
Justera lasertuben vid behov, så att du träffar ungefär mitten på spegel 1. Nu behöver du aldrig justera laserröret/tuben igen.
Passa nu på att testa de tre skruvarna på spegelhållaren vilket håll de olika skruvarna rör spegeln och vad det resulterar i för rörelse på laserstrålen. Dessa skiljer sig mellan modeller så vi går inte in på det i detalj här.

Olika positioner som återkommer i guiden
Här finns en bild med olika positioner som beskrivs senare i guiden, ta en titt och var säker på att du positionerar din maskin rätt inför testen.
När det nämns att centrera laserstrålen på en spegel så har det ingenting att göra med kvalité eller liknande utan det är enklare om du siktar i mitten på en spegel och sen ser om den flyttat sig åt något håll, än att du skulle sikta nere till vänster så kan det bli svårare att se hur strålen rört sig när spegeln flyttats.

Image8

Nu är du redo att börja ställa in din laser!

Del 1 – spegel 1 och 2

Denna del identifierar rörelsen av spegel 1 och 2, rörelser som sker i höjd och sidoled för att identifiera hur pass din laser är sned i relation till laserröret.

Steg 1 – första testet

– Flytta din “gantry” till bottenposition, mot dig om du står framför maskinen som bilden visar.
– Ta ett mynt, t.ex. 1 eller 2-krona och sätt lite tejp över och placera på spegeln. Slanten hindrar tejprester att bränna fast i spegeln.
– Testa lasern med test-knappen och kontrollera vart strålen träffar.
– Justera spegel 1 (se bild) och gör nya test tills du träffar ungefär mitten på tejpen på spegel 2.

steg2


Steg 2 – övre position

– Flytta din “gantry” till toppläge närmast laserröret
– Testa lasern med test-knappen och ta en titt på tejpen på spegeln

steg1

Titta på tejpen på spegeln – rörde sig punkten upp eller ner?

Klicka på svaret nedanför

Din 2;a spegel är för låg.
Kontrollera att vinkelmetallen som håller 2;a spegelhållaren är 90 grader och inte pekar nedåt eller uppåt eller på annat sätt har skadats i transporten.
Lösningen är att ta lös de två skruvarna som håller i metallen, markera först positionen med en märkpenna så du kan montera tillbaka den i rätt position.
Sätt in något mellan lasermaskinen och denna metallvinkel, t.ex. större brickor som är 2-3mm tjocka. Du kan testa dig fram vilken tjocklek du behöver – efter att du kontrollerat att den inte är böjd.

Börja nu om med inställningen, gå tillbaka till första steget och följ alla steg igen. Detta är nödvändigt annars får du gamla felmarginalen + din nya justering som nytt fel.

Visuellt exempel på stråle som träffar högt.
k40 mirror top top

Din 2;a spegel är för hög.
Se till att metallen och vinkeljärnet som håller din 2;a spegel inte är böjd eller ser konstig ut.
Lösningen för detta problem är att böja ner denna lite om den är böjd uppåt, vilket är det absolut vanligaste problemet. Andra lösningen är att sänka 1;a spegeln men det behövs nästan aldrig.

Nu måste du börja om och centrera laserstrålen från förra steget innan du fortsätter, annars får du dubbelt fel med tidigare fel + din justering du gjort nu. Så skippa inte detta steg!

Visuellt exempel när strålen träffar lägre.
k40 mirror top bottom

Bra, din maskin är parallel i vinkel mot laserröret, du kan nu fortsätta med nästa steg.

Exempel på bra inställning
k40 mirror center

Tiitta på tejpen på spegeln – rörde sig strålen höger eller vänster?

Klicka på svaret nedanför

Din 2;a spegel är för mycket åt vänster. Lossa på skruvarna som håller i den vita plattan och flytta den något åt höger.

Starta om med inställningarna från första punkten igen och justera mer om du behöver.

Visuellt exempel på rörelse åt vänster
k40 mirror left

Din 2;a spegel är för mycket åt höger Lossa på skruvarna som håller i den vita plattan och flytta den något åt vänster.

Starta om med inställningarna från första punkten igen och justera mer om du behöver.

Visuellt exempel på rörelse åt höger

k40 mirror right

Galant, din horisontella rörelse är spot-on. Du kan nu gå vidare till nästa steg.

Visuellt exempel på perfekt inställning
k40 mirror center

Del 2 – spegel 3 och laserhuvudet

Halvvägs där! Denna del hjälper dig rikta in laserhuvudet i linje med 2;a spegeln. Vi vet att din 2;a spegel är riktad korrekt och nu är det dags för laserhuvudet.

Kom ihåg, efter varje justering måste du börja om från denna punkt. Centrera på nytt och test-avfyra laserstrålen för att se hur den förflyttar sig.Nu är det viktigt att du inte rör någon av inställningarna du gjorde i del 1.

Steg 3 – nedre höger

– Flytta gantry till höger botten position som bilden visar.
– Justera och testavfyra strålen och justera spegel 2 till du träffar ungefär mitten på spegel 3 (hålet i laserhuvudet) i denna position.

steg5


Steg 4 – nedre vänster

– Flytta laserhuvudet maximalt åt vänster och testavfyra igen och titta på tejpen över hålet på laserhuvudet.
steg6

Titta på tejpen – rörde sig punkten efter strålen upp eller ned?

Klicka på svaret nedanför.

Ditt laserhuvud är för lågt.
Markera positionen på de tre skruvarna på plattan som håller laserhuvudet så du kan sätta tillbaka det i djupled på samma plats igen. Ta sedan bort en skruv i taget och sätt in en bricka mellan så du höjer upp plattan. På detta sättet riskerar du inte att något flyttar på sig men om det gör det ändå har du dina markeringar.
Börja om med riktningen och centrera strålen på nytt i bortersta position på nytt och justera mer vid behov.

Visuellt exempel vid rörelse uppåt.
k40 mirror top top

Ditt laserhuvud är för högt.
Detta är en väldigt ovanlig situation och beror oftast på att 1;a eller 2;a spegeln sitter för lågt.
Att sänka laserhuvudet går nästan aldrig, om du har en inställningsbar hållare kan du justera denna nu men om den är fastmonterad är det lättare att höja spegel 1 och/eller 2 med shims, t.ex. brickor eller utskurna delar. Du måste nu börja om guiden från början efter du höjt dessa.
Försök höja dem lika mycket som punkten avviker från centrum.

Börja om med guiden från början och centrera strålen igen i bortersta position och flytta den sedan nära för att se om dina ändringar gjort någon skillnad.

Visuellt exempel på rörelse nedåt.
k40 mirror top bottom

Galant, din horisontella rörelse är spot-on. Du kan nu gå vidare till nästa steg.
Tänk på att bilden nedan visar spegeln, du vill försöka sikta i mitten av hålet på laserhuvudet.

Visuellt exempel på perfekt inställning
k40 mirror center

Tiitta på tejpen på spegeln – rörde sig strålen höger eller vänster?

Klicka på svaret nedanför

Ditt laserhuvud är för långt ifrån gantry. Lossa på skruvarna på plattan som håller laserhuvudet och flyttan plattan mot lasertuben, ifrån dig om du står framför lasermaskinen.

Börja om med guiden från början och centrera strålen igen i bortersta position och flytta den sedan nära för att se om dina ändringar gjort någon skillnad.

Visual example of movement to the left.
k40 mirror left

Ditt laserhuvud är för nära gantry. Lossa skruvarna som håller plattan till ditt laserhuvud och flytta den ifrån gantryt, mot dig om du står framför lasermaskinen. Ungefär lika mycket som punkten avviker från mitten.

Börja om med guiden från början och centrera strålen igen i bortersta position och flytta den sedan nära för att se om dina ändringar gjort någon skillnad.

Visuellt exempel på rörelse till höger
k40 mirror right

Galant, din horisontella rörelse är spot-on. Du kan nu gå vidare till nästa steg.

Visuellt exempel på perfekt inställning
k40 mirror center

Centrering av laserhuvudet

Att rikta din lasermaskin i horisontell och vertikalt plan är 90% av resultatet. Den sista lilla biten är laserhuvudet.

Enklaste sättet att göra detta är att använda mitt verktyg du kan ladda ned här, skär ut det från 2mm trä eller plexi och sätt på botten av laserhuvudet, avfyra strålen med huvudet i alla fyra hörn inuti maskinen. Då kan du se om strålen träffar mitt i överallt.
För mycket rörelse mellan de fyra hörnen måste åtgärdas men om det bara är 1-2 millimeter är det helt okej.
Om du inte träffar mitt i så kan det vara för att din laserhuvud lutar, eller din spegel inte är i 45 grader.

Börja alltid med spegeln, lyft blecket som håller fast den och lägg in en pappersbit du klippt till för att lyfta spegeln i ena kanten.
T.ex. om du träffar till vänster om centrum så måste du lyfta spegeln något på höger sida.
Träffar du mot bakdelen av maskinen så måste du lyfta spegeln något på motsvarande sida.

Slutsats

Du har nu riktat upp din lasermaskin på de sätt som är möjligt utan att göra större ingrepp. Om du fortfarande har problem behöver du kontrollera så ditt gantry, de mekaniska delarna är parallel med maskinen i alla riktningar.
Tråkigt att säga, men om du inte kan rikta upp din lasermaskin med denna guide så finns det bara två orsaker, du har endera fuskat och hoppat mellan testen eller så har din maskin större problem som kräver mer ingrepp i mekaniska bitarna.
95% av alla användare lyckas rikta upp sin lasermaskin med denna guide.

Om du stöter på problem som inte kan lösas i guiden, kommentera nedan så ska vi försöka hjälpa dig identifiera felet.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments