Installera en mA-mätare i din lasermaskin är nog den viktigaste uppdateringen du kan göra, om det inte redan finns en installerad.

mA-mätaren visar dig strömmen som går genom lasertuben och hjälper dig ställa in rätt värde men också se till så du inte överskrider maxeffekten vilket är lätt att göra. Om du kör på för hög effekt under lång tid kommer du förkorta livslängden drastiskt på din lasertub.
Läs mer om de vanligaste orsakerna till att din lasertub dör

Verktyg du behöver

– Avbitare och skaltång för kablar
– Tång eller liten skiftnyckel för muttrarna på mätaren som håller kablarna.
– Borr och metallsåg eller hålsåg för att göra hål i maskinen för mätaren.

Komponenter och produkter du behöver

– DC mA-mätare, 0-30mA
– Kabel, 1,5 till 2,5mm2
– Kabelskor, ringtyp

Hur du installerar din mA-mätare

Så här är din maskin inkopplad om du saknar mA-mätare. Tänk på att din nätdel kan vara annorlunda men markeringarna är identiska.
k40 ma meter
Den negativa kabeln kommer från vänster sida av din lasertub, om du står framför maskinen sett. Den är sedan ansluten till L- men ibland även till FG på din nätdel.

Så här ska det se ut efter inkoppling

Den negativa kabeln från lasertuben kopplas till din mA-mätare och sen vidare till L- på din nätdel. Om den tidigare satt på FG kan du nu flytta den till L-. Det spelar ingen roll, men för framtida felsökning kan det vara bra att ha kablarna på standardplats.
k40 ma meter installed

Enklaste sättet är att mäta hur stor mätaren är och placera den där du vill ha den i locket eller på panel på sidan om din maskin och göra hålet, det behöver jag inte gå in på hur du gör här.

De viktiga stegen
Innan du gör någonting, ta bort alla anslutningar till maskinen så den inte är inkopplad i vägguttaget. Låt den också vila i minst 30min innan du rör den för att vara säker på att inget sker med ev. kvarvarande kräm i kondensatorerna i nätdelen.


Steg 1: Ta bort kabeln monterad på L- från nätdelen och dra den uppåt mot locket eller där du ska installera din mA-mätare. Klipp den i rätt längd men se till så du har tillräckligt för att öppna luckan utan att kabeln blir spänd, hellre för lång än för kort.


Steg 2: Kläm en kabelsko av ringtyp på kabeln du ordnade i steg 1. Montera den på mA-mätaren på sidan som är märkt + på baksidan. Var noga med att dra åt muttern, använd gärna låsmutter eller sätt på lite lim för att hålla muttern fast.
Varning! Om denna kabeln lossnar eller skakar lös så den inte är helt fastmonterad kan den skapa värme p.g.a. motståndet och om du har otur så börjar det brinna. Så var noga att den är åtdragen och kontrollera den med jämna mellanrum.

ma meter rear


Steg 3: Nu kan du ta en ny bit kabel, måtta ut den från mA-mätaren och tillbaka till L- på nätdelen, se till att du har tillräckligt lång så den inte späns och riskerar dras ut om du öppnar locket t.ex.
Kläm en kabelsko av ringtyp, precis som du gjorde på den andre kabeln och montera på kvarstående plats på mA-mätaren och andre änden i L- på nätdelen.


Steg 4: Kontrollera alla dina dragna kablar en gång, verifiera att de är kopplade där de ska vara och inspektera kabelskorna så de är pressade ordentligt genom att dra lite lätt i dem.
Om du har mätaren monterad utanför maskinen så se till att kabelskorna är isolerade, täck över dem med tejp, smältlim eller liknande för om du råkar ta här under drift dödar det en välvuxen man på nolltid, men bygg helst in mätaren om du har den utanför maskinen och se till att inget kortsluter den.


Du är nu klar!

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments